Välj en sida

Daybyday

»Allting går att hela, och alla kan göra det.«

Titeln på det här sista steget lyder på engelska Daybyday och det är en filosofi som ursprungligen vuxit fram ur mitt (Lees) arbete som terapeutisk healer och spirituell vägledare, men som också är en stor del av Sannes arbete idag. I princip bygger filosofin på allt som denna utbildning har belyst. På hur vi dag för dag skapar det liv och den värld vi vill ha.

I bådas vårt arbete som terapeutiska healers får vi om och om igen uppleva människors förmåga att transformeras på några minuter. En förändring som sker trots att klientens egen förståelse för hur lätt det är att helas inte har varit speciellt stor. Självkritiken har i stället varit större och gamla övertygelser om att det är svårt att helas och att det alltid kommer att kännas så här, har styrt.

Att därför få klienten att verkligen förstå att helandet var deras eget, att insikterna kom från dem själva och att förmågan att hålla kvar samma ljusa energi som de upplevt under sessionen är deras, är viktigt för oss. Min healingkortlek är en del i den intentionen. Det blev en prioritering för mig att först och främst dela med mig av de verktyg som jag vet kan förändra synen på den egna förmågan. 

Vår roll som terapeutisk healer är att spegla klienten, att följa med där det är svårt och att hålla energin medan klienten hittar sin egen väg. Resten gör klienten själv, och går det att göra tillsammans med oss – går det att göra själv.

Det vi också gör är att låna ut vår absoluta tillit till att allt går att hela och att det är något alla kan. I takt med att var och en börjar äga sin egen process och ta ansvar för sitt eget magiska liv, växer tilliten till en själv. Det är en träningssak som bygger på erfarenhet. Vi har mycket erfarenhet, därför är det lätt för oss.

När vi säger att alla kan bli sin egen healer så säger vi det med den djupaste övertygelse. Alla har tillgång till både tillit, inre makt och självkärlek. Det är vilka vi är. Vi behöver inte leta utanför oss, utan det vi behöver göra är att identifiera vad som ligger i vägen – hela det och släppa taget om det för att sedan låta kraften, ljuset och kärleken komma till sin rätt.