Havsmagi med Larimar

»Likt delfinen ser jag på livet med glädje, tillförsikt och ren kärlek.«

 Jag är född ur vulkanen och funnen i havet. Jag bär på en stillsam och lugn energi med minnen från Atlantis.

Likt delfinen genomsyras jag av glädje och lekfullhet med en känsla av frihet och förmåga att kommunicera telepatiskt. Jag bjuder in till en en högre medvetandenivå där allt är möjligt.

Med mig når du både himlens höjder och havens djup. Inga känslor är för stora och inga ord är för små. Med vattnets klarhet ser vi  allt som är och släpper sen taget om det som ska.

Låt de goda minnena från det forna Atlantis överskölja dig och minns hur du höll mig i din hand, blickandes ut över det turkosa vattnet och upplevde samhörighet, kärlek, balans och överflöd. Minns och känn att du är värd allt detta igen.

Känn hur mitt lugn finner dig likt en mjuk vågrörelse genom ditt inre. Låt min helande kraft hjälpa dig att se på livet med en ny hoppfullhet.

Bär mig runt din hals för en renare och mer sann kommunikation sprunget från hjärtat. Smycka ditt hem med havsmagi och  meditera med mig och lek med delfinens energi.

LÄR KÄNNA MIG MER

Min färg är turkos. Jag är kopplad till halschakrat och om du vill affirmera med mig så kan du säga:

»Likt delfinen ser jag på livet med glädje, tillförsikt och ren kärlek «