Välj en sida
Solarplexus

Solarplexus

Solarplexus »Det är attributen som gör skillnaden mellan de olika grupperna, strävan är densamma – att visa vem man är som individ.« Det tredje chakrat kallas för solarplexuschakrat, av den anledningen att det sitter precis vid solarplexus. Här handlar det om hur vi...
Hjärtchakrat

Hjärtchakrat

Hjärtchakrat »På djupet är den ju fullständigt villkorslös och det är något vi på själsnivå vet – därför strävar vi alltid ditåt, inåt.« Det mittersta chakrat, hjärtchakrat, bär den mest magiska och transformerande energi som vi har tillgång till här på jorden....
Halschakrat

Halschakrat

Halschakrat »Vi börjar fundera på vilka vi är, och vad vi egentligen tycker och vill.« Det femte chakrat är halschakrat och det utvecklar vi åren mellan tjugoåtta och trettiofem. Nu börjar vi ifrågasätta den tvåsamhet som varit så viktig de senaste sju åren. Det är ju...
Pannchakrat

Pannchakrat

Pannchakrat »Vi lär oss att se bortom de normer och förklaringar som vi både som personer och som mänsklighet länge har lutat oss mot.« Pannchakrat, som är det sjätte chakrat, kallas också för tredje ögat. Det beror på att det sträcker sig från ett ställe mittemellan...
Kronchakrat

Kronchakrat

Kronchakrat »Kronchakrats energi är djupt spirituell och leder oss djupare in i oss själva, oavsett var vi kommer ifrån.« Kronchakrat är det sjunde och i den fysiska kroppen sista chakrat och har som störst fokus under åren mellan fyrtiotvå och fyrtionio. Här handlar...
Åttonde chakrat

Åttonde chakrat

Åttonde chakrat »Detta åttonde chakra är en väg in i en djupare förståelse av vilka vi är, var vi kommer ifrån och att vi är fullständigt multidimensionella.« Det åttonde chakrat och det sista vi tar upp här, är beläget utanför kroppen, en armslängd ovanför huvudet....